O NÁS

Firma TELECOM ALARM spol. s r. o. navrhuje a projektuje bezpečnostné riešenia pre chránené objekty, realizuje dodávky, montáž ako aj záručný a pozáručný servis a údržbu všetkých druhov najdôležitejších bezpečnostných systémov - poplachových systémov na hlásenie narušenia, protipožiarnych systémov, kamerových systémov, systémov kontroly vstupu a evidencie dochádzky spolu s príslušnou zámkovou technikou pre veľké priemyselné závody, centrály bank a ich pobočky, sklady, obchodné domy, administratívne budovy a pod. na celom území Slovenska.

GDPR

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá čítaj ďalej...

Charakteristické črty

Kvalita a celistvosť bezpečnostných riešení pomocou systémov dodávaných čítaj ďalej...

História a budúcnosť

Firma TELECOM ALARM spol. s r.o. bola založená na Slovensku v roku 1993 a v krátkom čítaj ďalej...

ISO 9001:2000

Dňa 10. až 11.3. 2004 vykonala firma Lloyd´s Register Quality Assurance audit systému čítaj ďalej...

Politika kvality

Spoločnosť TELECOM ALARM, s.r.o. patrí dlhodobo medzi osvedčených dodávateľov čítaj ďalej...

Obchodné podmienky

Osobne, písomne, telefonicky, faxom (02/ 48 287 340) alebo e-mailom na adrese čítaj ďalej...

PRODUKTY

Systémy EZS zabezpečujú elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi, slúžia k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu. Spoľahlivo reagujú na pohyb nepovolaných osôb, slúžia k signalizácii miesta narušenia chráneného systému a okamžite zabezpečia prenos informácií organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu objektu. V prípade neoprávneného narušenia ústredňa vyvoláva poplach pomocou lokálnych alebo vzdialených hlásičov, prípadne aktivuje externé zariadenia, napr. záznamové zariadenie videosystému, elektromechanické zábrany a pod. Telecomalarm s.r.o. ponúka v tomto smere špičkové a kvalitné zariadenia pre malé stredné a veľké firmy a domácnosti.

Dozvedieť sa viac

 

Našim zákazníkom ponúkame kompletný návrh riešenia, montáž ako aj servis systémov priemyselnej televízie a to ako analógových, tak aj IP systémov. Nech ste malá, stredná alebo veľká organizácia aj pre vás máme riešenie! Prinášame len kvalitnú kamerovú techniku od špičkových výrobcov, ktorý svoje výrobky neustále zlepšujú. Zabezpečíme pre vás rotačné kamery, DOME kamery, boxové, kompaktné, s IR prísvitom alebo aj špeciálne kamery podľa vašich potrieb. Samozrejmosťou riešenia sú aj kvalitné analógové alebo digitálne záznamníky.

Dozvedieť sa viac

 

Systém EPS sleduje a vyhodnocuje možné riziká požiarnej situácie v chránených objektoch. Slúži na ochranu osôb a majetku pred vznikajúcim požiarom spôsobom včasného varovania a následným predchádzaním vzniku životunebezpečných situácií. V objektoch sú nainštalované opticko-dymové, tepelné, tlačidlové prípadne iné snímače, ktoré reagujú pri požiari a pomocou výstražných zariadení ako sirény a majáky, akusticky alebo opticky signalizujú jeho vznik. Ak ústredňa vyhodnotí a lokalizuje vznik požiaru, informuje osoby určené na vykonanie zásahu, aktivuje hasiace zariadenia, evakuačný rozhlas, dymové klapky, ovláda požiarne dvere a iné zariadenia ktoré zabraňujú rozšíreniu požiaru.

Dozvedieť sa viac

 

Ozvučenie objektov slúži v prvom rade na zaistenie bezpečnej evakuácie rozsiahlych objektov pri akomkoľvek nebezpečenstve. Spoločne s inými bezpečnostnými systémami, napr. EPS a pod. má za úlohu včasným varovaním pri vznikajúcom nebezpečenstve zabezpečiť ochranu osôb a majetku. Realizovaný systém musí zodpovedať norme STN EN60849 a vyhláške č. 94/2004 Ministerstva vnútra SR, kde sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a používaní stavieb, v ktorých sa predpokladá pohyb viac ako 200 osôb.

Dozvedieť sa viac

PORTFÓLIO

Prehľad certifikátov, licencií, grafických schém zabezpečovacej techniky, produktov a referencií.

TA

TELECOM ALARM

LRQA

TELECOM ALARM

Haneywall

TELECOM ALARM

LRQA

TELECOM ALARM

REFERENCIE

TELECOM ALARM

CEOC

TELECOM ALARM

Integral IP MX

Systém požiarnej signalizácie

C4

TELECOM ALARM

Schéma EPS

Systém požiarnej signalizácie

Team

Naše vedenie a partneri zodpovedajú za stratégiu firmy a dohľad nad jej implementáciou. Pravidelne preverujú oblasti, ktoré majú zásadný význam pre firmu, ako je prevádzková a finančná výkonnosť, ročné podnikateľské plány a rozpočty, nové obchodné ponuky, marketing, vývoj technológie, odmeňovanie a postupy riadenia rizík.

Ing. Dušan LUKÁČIK

konateľ spoločnosti

Ing. Lukáš Fehér

vedúci oddelenia servisu

.

.

.

.

AKTUALITY

Pohľad do minulého roka nás napĺňa pocitom spokojnosti nad úspešne a profesionálne zvládnutou prácou u klientov na celom Slovensku.

Clients
Completed
In Progress
Založenie firmy

FOTO

 

KONTAKT

Spoločnosť TELECOM ALARM s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 5013/B.

Kontakt

TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďova 1A
821 01 Bratislava
Telefón +421243412080
Servis 24 +421905400521
E-mail všeobecné: dusan.lukacik@telecomalarm.sk
obchod: obchod@telecomalarm.sk
servis: service@telecomalarm.sk
IČO: 313 49 854
DIČ: 2020 324 878
IČ DPH: SK2020 324 878
Č.účtu: Tatra banka: SK86 1100 0000 0029 4704 6748
Telecom alarm